top of page

6. Gruplarımız Kaç Kişiden Oluşuyor?

En çok aldığım sorulardan biri de gruplarımızın kaç kişiden oluştuğu. Bu konuda şu çok önemli noktayı belirtmek istiyorum:

Online derslerde grupta kaç kişinin olduğunun öğrenci olarak sizin için hiçbir önemi yok. Çünkü ben ders anlatırken veya öğrencimin sorusunu cevaplarken sadece beni ve o öğrencimi duyuyor ve görüyorsunuz. Diğer öğrencilerimin mikrofonları tamamen kapalı oluyor. Yani grupta 3 kişi olsa da, 3.000 kişi olsa da öğrencilerim için değişen bir durum yok.

 

Bu yüzden, lütfen, online derslerle, bir sınıfa kapanıp yapılan geleneksel dersleri birbirine karıştırmayın. Fiziki bir ortamda, bir sınıfa kapanıp ders yapsak bir sınıfta kaç kişinin olacağı öğrencim için elbette önemli bir bilgidir. Fakat evinizin konforunda veya istediğiniz yerde izleyebildiğiniz online derslerimizde sınıflarımızın kaç kişiden oluştuğunun hiçbir önemi veya dersten alınan verime hiçbir etkisi yok. Ayrıca, derslerimizin kayıtlarında da SADECE o sırada kim konuşuyorsa onu duyuyor ve görüyorsunuz. Bu konuda bir diğer önemli nokta da şu:

Grup sayısı ile derse katılım sayısı, yani derste hazır bulunacak ve derse sorularıyla katılacak öğrenci sayısı hiçbir şekilde aynı şey değil. Öğrencilerimin çok büyük kısmı sadece kayıtlarla ilerliyor. Bu yüzden de, derse mikrofonlarını/kameralarını açarak, sorularıyla veya benim sorularıma cevap vererek doğrudan katılan öğrenci sayısı (her zaman yoğun geçen ilk bir iki hafta hariç) şimdiye kadar 5 öğrenciyi hiç geçmedi. 3-5 öğrenci ortalama sayımız. Hatta çoğu dersleri 1-2 öğrencimle yapıyoruz. Diğer öğrencilerim derse katılsalar bile kamera ve mikrofonları kapalı bir şekilde dersi dinlemeyi tercih ediyor.

Özetle, grup kaç kişiden oluşursa oluşsun siz derste diğer öğrencilerimi ne görüyor ne de duyuyorsunuz. Bu yüzden, online grup derslerini bir sınıfa toplanarak yapılan geleneksel dersler gibi algılamayın. Siz derste sadece o sırada konuşan kişiyi; yani çoğunlukla beni veya soru soran öğrencimi görüyor ve duyuyorsunuz. Diğer herkesin mikrofonu (ve isterse kamerası) kapalı oluyor. Yani aslında derslerimi siz bireysel ders veya kimi zaman da butik grup dersi olarak algılıyor, derslerden bu şekilde verim alıyorsunuz.

Bu noktada ayrıca, şunu hatırlatmak istiyorum:

ŞİMDİYE KADAR DERSLERDE HİÇBİR ÖĞRENCİMİN SORUSU CEVAPSIZ KALMADI. 

Derslerimde her öğrencim sorusuna cevap alıyor. Bu, benim çok hassas olduğum bir nokta. Diyelim ki, çok soru birikti ve cevaplamam ders işleyişinden götürecek. O zaman ücretsiz bir ek ders koyuyorum. Soruları o derste cevaplıyoruz. 

Ama başta da söylediğim gibi, ilk bir iki hafta hariç, derse doğrudan katılımın birkaç kişiyi aştığını hiç görmedim. Keşke aşsa :)

İngilizce Kursu

Almanca Kursu

İngilizce Öğren

İngilizce Dersleri

Almanca Dersleri

bottom of page